Verantwoorde Visserij

Alleen gezonde zeeën met duurzame visbestanden geven ons bestaansrecht

Al jaren is FishPartners toonaangevend in de handel en verwerking van wild gevangen en gekweekte vis. Dat betekent dat onze activiteiten direct en indirect van invloed zijn op het leven onder, maar ook boven water. FishPartners ziet het als haar directe verantwoordelijkheid om keuzes te maken die bijdragen aan het behoud van gezonde zeeën en duurzame visbestanden.

Wij zetten in op een strategie waarin we stap-voor-stap, én in nauwe samenwerking met onze klanten, werk maken van een toekomstbestendige en verantwoorde inkoop en verkoop van vis. We hebben ons het volgende doel gesteld:

In 2030 is al onze ingekochte vis 100% MSC/ ASC-gecertificeerd óf aanwijsbaar duurzaam*

In 2022:

  • Is 35% van de vis die FishPartners inkoopt en verwerkt MSC of ASC – gecertificeerd.
  • Is 72% van het FishPartners-assortiment een goede keuze (geel of groen) volgens de Viswijzer.

Samen maken we werk van verantwoorde vis

De relatie met onze klanten is ons grootste goed. Alleen samen met u kunnen wij onze doelstelling behalen en écht verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen. Daarom maken we met deze 5 actiepunten werk van verantwoorde vis. FishPartners:

  1. Intensiveert de relatie met haar klanten zodat we beter kunnen inspelen op de behoeften rondom verantwoorde visserij.
  2. Helpt haar klanten bij het communiceren over verantwoorde visserij. Bijvoorbeeld door middel van schapkaartjes en aanvullende informatievoorziening.
  3. Draagt actief bij om het kennisniveau van consumenten op het gebied van verantwoorde visserij te verhogen.
  4. Biedt haar klanten, wanneer mogelijk, verantwoorde alternatieven voor rode vis*.
  5. Vanaf 2022 zijn we stap voor stap begonnen met het uitfaseren van rode vis* met beperkte verkoopvolumes. We zijn gestopt met de verkoop van: grouper, langoest, papegaaivis, haai en snapper.

* FishPartners gebruikt naast bestaande keurmerken als ASC en MSC ook De Viswijzer van de Good Fish Foundation als onafhankelijke bron voor het bepalen welke vissoort verantwoord is en welke niet.

Verantwoorde Fishpartner worden? Download hier de brochure.

Partner
Good Fish

The Good Fish Foundation

Good Fish zet zich al sinds 2014 in voor Sustainable Development Goal 14: life below water. Ze ontwikkelde de VISwijzer; een tool waarmee je kunt checken hoe duurzaam de vis is die je wilt verkopen. Missie van de Good Fish Foundation is dat er in 2030 uitsluitend Goede Vis in Nederland wordt verkocht.
Kijk voor meer informatie over The Good Fish Foundation op: https://www.goodfish.nl/